Sąlygos ekstremalios, bet galvoti apie rytdieną reikia

2017.09.18

Lietus, o vietomis stichinis, nepagerina dirvožemio būklės. Pastaruoju metu dirvožemio derlumas vertinamas ir kaip ekologinė biosferos stabilumo dedamoji. Svarbiausias organinių medžiagų šaltinis dirvožemiui – augalinės liekanos, patenkančios į dirvožemį,  kurios veikiant mikroorganizmams transformuojasi į dirvožemio sudėtį. Pagrindinį vaidmenį sudėtingų dirvožemio organinių junginių skaidyme atlieka bakterijos, mikromicetai ir streptomicetai, o azotobakterės natūraliai papildo dirvožemį azotu, fiksuodamos jį iš atmosferos. Transformuodami mineralines ir organines medžiagas, mikroorganizmai aprūpina dirvožemį mitybos elementais. 

Mokslininkai teigia, kad dirvožemio mikroorganizmų paplitimui ir jų gausai įtakos turi ilgalaikis dirvožemio rūgštingumo reguliavimas. Labai svarbu pakartotinai kalkinti rūgščius dirvožemius. Palaikant tinkamą dirvožemio pH penkiolika metų, jame susiformuoja agronominiu požiūriu naudinga mikrobiocenozė, atsiranda bakterijų, skaidančių celiuliozę aerobinėmis sąlygomis, kinta santykis tarp atskirų fiziologinių grupių mikroorganizmų, didėja amino rūgščių kiekis, spartėja nitrifikacijos procesas. Be agrocheminių ir fizikinių dirvožemio rodiklių, dirvožemio kokybei bei derlingumui nustatyti daugelyje šalių vis dažniau naudojami biologinio aktyvumo rodikliai. Dėl didelio jautrumo aplinkos stresoriams dirvožemio mikroorganizmai yra puikūs dirvožemio būklės indikatoriai. Dirvožemyje vykstantiems procesams labai svarbūs mikroorganizmų, mikrofaunos ir augalų šaknų išskiriami fermentai, kurie, mokslininkų tyrimų duomenimis, apibūdinami kaip dirvožemio derlingumo indikatoriai todėl, kad jie daug greičiau nei cheminės savybės reaguoja į dirvožemyje vykstančius pakitimus. Sumažėjęs azotą fiksuojančių bakterijų aktyvumas rūgščiuose dirvožemiuose yra žinoma problema daugeliui pasaulio ūkininkų.

Kadangi aktualus žiemkenčių peržiemojimo klausimas, eksperimento su žieminiais kviečiais tikslas buvo nustatyti biologinių preparatų Azofix ir Bactoforce įtaką peržiemojimui ir pasėlio struktūrai. Rudenį ant ražienų išpurškus Azofix, vegetacijos pabaigoje pasėlio žieminių kviečių ūglių buvo 7 proc. daugiau, lyginant su kontrole. Kadangi dažnai rudenį dėl nepalankių aplinkos veiksnių susidaro palankios sąlygos augalų ligų plitimui, priešsėlio ražienos buvo apipurkštos preparatu Bactoforce, įvertinus pasėlio tankumą rudenį nustatyta, kad naudojant Bactoforce žieminių kviečių ūglių buvo 4 proc. daugiau, lyginant su kontrole. Priešsėlio ražienas apipurškus Azofix su Bactoforce deriniu nustatytas 13,6 proc. didesnis pasėlio tankumas vegetacijos pabaigoje. Įvertinus žieminių kviečių žiemojimą nustatyta, kad nenaudojant ant ražienų biologinių preparatų peržiemojo 76 proc. augalų ir 50 proc. ūglių. Ražienų apipurškimui panaudojus Azofix peržiemojo 82 proc. augalų ir 52 proc. ūglių, išpurškus ant ražienų tik Bactoforce peržiemojo 80 proc. augalų ir 49,5 proc. ūglių. Apipurškus priešsėlio ražienas Azofix ir Bactoforce deriniu peržiemojo 85 proc. augalų ir 53 proc. ūglių. Galima daryti prielaidą, kad naudojant biologinius preparatus galima sustiprinti biogeocheminių procesų ciklus ir reguliuoti mikroorganizmų aktyvumą reikiama kryptimi. Manome, kad eksperimento duomenis galima pritaikyti diegiant žieminių kviečių technologijas.

Apie biologinius preparatus verta pagalvoti ir dėl to, kad šių metų ruduo itin palankus patogenų vystymuisi, o ir naudojamos technologijos bei darbų atlikimo sąlygos labai silpnina dirvožemio biologinį aktyvumą. Jei bus palankios sąlygos purškimui, o nieko nedarysime – bus didelė klaida, nes lietus ne tik išplauna maisto medžiagas, bet kartu suslegia dirvožemį ir apsunkina augalų kvėpavimą. Palikti augalus prieš žiemą be deguonies – neracionalu, nes galimi dideli augalų ir ūglių nuostoliai. Jei leis sąlygos, derinyje su herbicidais rekomenduojama išpurkšti Bactoforce. Jei ražienos buvo apipurkštos biologiniais preparatais (Ruinex, Azofix, Penergetic K) tikslinga pakartoti purškimą su Bactoforce ir Max Prolin.

Jei pasirūpinsime dirvožemio mikroorganizmais, jie pasirūpins augalais. 

          

Atgal

UAB BIOENERGY LT                                                              
Staniūnų g. 83, Panevėžys 36151
Bankas: AB bankas "Swedbank"
Į.k.:302956352
PVM: 100007429419
a/s LT027300010134086612
Banko kodas: 73000

Noriu gauti naujienas !